Sânndom Consulting

ELS NOSTRES PROJECTES

Arquia Banca

Sânndom Consulting, estem participant de manera molt activa en el nou projecte "Arquia Avanza".

 

Arquia Banca és una entitat financera amb 25 oficines a tot l'estat espanyol i presència a les dues principals ciutats de Portugal.

 

Darrerament ha endegat un projecte molt ambiciós consistent en el canvi de tot el seu sistema informàtic. Això ha suposat un gran esforç per part de l'entitat i de totes les empreses que hi estem col·laborant, en les que hi tenim el privilegi de formar-ne part.

Aquest canvi, ha fet que tot el sistema de gestió documental de l'entitat s'estigui canviant de dalt a baix.

Tots els documents contractuals i no contractuals s'han confeccionat novament adaptant-els a la nova plataforma.

 

Sânndom Consulting ha realitzat l'estudi previ de tota la documentació que genera l'entitat, tant per a ús intern , així com tota la documentació per lliurar als clients.

L'estudi ha permès optimitzar extraordinàriament tota la documentació, reduint-ne el nombre de documents, facilitant a futur el seu manteniment.

 

Un cop realitzat l'estudi, Sânndom Consulting n'ha portat a terme la implantació, realitzant el procés de canvi de tota la documentació.

 

S'han dissenyat tots els documents contractuals i no contractuals, així com tots els documents de correspondència, adaptant-els a la nova imatge corporativa de l'entitat.

 

 

La nova estructura dels documents ha permès que a partir d'ara qualsevol canvi, sigui d'imatge o de contingut, el seu manteniment sigui molt més eficient i ràpid alhora d'implantar qualsevol modificació.

 

Amb la nova documentació s'ha primat sobretot la usabilitat i comprensió per part del client, destinatari final del document i raó de ser de l'entitat financera.

 

Un projecte a destacar, on Sânndom Consulting hi hem col·laborat activament, ha estat la implantació del nou "Espacio Arquia", on tot el personal del Grup Financer hi té al seu abast tota la informació coorporativa i comercial.

 

Les solucions aportades per tal de portar a terme aquests projectes són Sânndom Documentis i Sânndom Consilium.

 

CONTACTEU

el nostre Blog

Informació

Contacte

Argumentum

Consilium

Communicate

Nosaltres

Productes i Serveis

Copyright © 2014-2020 Sânndom Consulting. All Rights Reserved.

Socialis

Praesentia

Política de Privacitat

Ús de Galetes

Sânndom Consulting